Tietosuojakäytäntö

Joulumyyjäiset 2020 on suomalaisen LiLa Design-yrityksen järjestämä online joulutapahtuma, joka toteutetaan tapahtuman kotisivulla www.joulumyyjaiset2020.fi. Lila Desing-yritys sijaitsee paikassa Espoo ja sen Y-tunnus on 2745884-7. Tämä on Joulumyyjäiset 2020-tapahtuman tietosuojakäytäntö. Kun vierailet verkkosivustollamme, saatamme käsitellä sinua koskevia henkilötietoja alla kuvatuilla tavoilla. Tällöin me toimimme rekisterinpitäjänä, ja sinä voit osoittaa meille minkä tahansa pyynnön koskien henkilötietojesi käsittelyä, kuten alla selostamme.

Yleiset säännökset

1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä, joka noudattaa GDPR - asetusta on Lila Design, Y-tunnus 2745884-7, Espoossa.

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat: joulumyyjaiset2020@gmail.com

3. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Henkilötietojen lähde

1. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty lomakkeiden kautta.

2. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä yhteistyösopimuksen luomiseksi.

3. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee Asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

1. Kotisivun rekisteröinti joulumyyjaiset2020.fi GDPR:n luvun 4 jakson 2 mukaisesti;

2. Asiakkaan luoma sähköinen ilmoittautuminen joulumyyjäisiin (nimi, sähköposti, puhelinnumero);

3. Noudattaa Asiakkaan ja Rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta johtuvaa lakia ja määräyksiä;

4. Henkilötiedot ovat välttämättömiä yhteistyösopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.

5. Tilastointia varten

Henkilötietojen tallennuksen kesto

1. Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

2. Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita tai yhteistyökumppaneita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus yhteistyöstä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä)
  • Google Analytics (kotisivun analytiikka)

Asiakkaan oikeudet

Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:

1. oikeus tutustua henkilötietoihin

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: joulumyyjaiset2020.fi

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään Asetuksen rikkomista.

Henkilötietojen turvallisuus

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla joulumyyjaiset2020.fi Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista, ja hyväksyy ne täysimittaisesti.

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt vierailemalla verkkosivuillamme ja täyttämällä henkilötietonsa ilmoittautumis- tai yhteydenottolomakkeeseen.

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 1.11.2020